Deney Düzenek Alanı

Mayıs 23, 2023 - 14:09
Mayıs 23, 2023 - 15:51
 290
Deney Düzenek Alanı
Deney Düzenek Alanı
Deney Düzenek Alanı

Kırıkkale Bilim Merkezi, uygulamalı deney düzenekleriyle öne çıkan bir kuruluştur. Bünyesindeki
deney düzeneklerinin tasarımı, sade ve anlaşılır bir yaklaşımı benimsemekte olup, Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun içerikler seçilmektedir. Bu sayede, Kırıkkale Bilim Merkezi,
öğrenci grupları ve bireysel ziyaretçiler için eğitici bir ortam sunmayı hedeflemektedir.
Merkezde yer alan farklı bölümler, çeşitli alanlardaki deney düzeneklerini içermektedir. Fizik bölümü,
temel fizik prensipleriyle ilgili deneylerin gerçekleştirildiği bir alandır. Ses bölümünde, ses dalgalarının
oluşumu ve özellikleri hakkında interaktif deneyler sunulmaktadır. Optik bölümünde, ışık ve optik
fenomenler üzerine pratik deneyler gerçekleştirilirken, coğrafya bölümü ziyaretçilere dünya haritaları,
jeolojik oluşumlar ve doğal afetlerle ilgili deneyimler sunmaktadır. Elektrik bölümünde ise elektrik
akımı, devreler ve elektriksel fenomenler üzerinde deneyler yapılmaktadır.
Kırıkkale Bilim Merkezi, uygulamalı deney düzenekleriyle ziyaretçilerine eğlenceli ve etkileşimli bir
öğrenme deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Merkezdeki deney düzenekleri, öğrencilerin bilimsel
konuları deneyimleyerek kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede, bilimsel
becerilerin ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Kırıkkale Bilim Merkezi, özellikle okul
gruplarının ve bireysel ziyaretçilerin bilimle aktif bir şekilde etkileşime geçmelerini sağlamayı
hedeflemektedir